... this world. The world that has been a big treasure chest for me. A treasure chest filled with all things inside, either be good or bad, either useful or useless. And in this blog, I will talk about them, tackle them and write about them from my own understanding and perspective... hope you'll like it.

Wednesday, June 10, 2009

Isang Pagbati

A tribute to our first year aspirants done by the prenovices

Sa inyong pagdating kami'y nayanig,
Pagkat magulo pa saan mang panig ng seminaryo,
Sa paglilinis kami'y lagari,
Walang patid na pag-iimis siyang aming gawi.

Ang inyong pagdating ay siyang aming batid,
Ligaya ay sa amin hatid,
O anong saya na kayo'y aming makita,
Sasalubungin na may ngiti sa mukha.

Sa inyong paglisan sa inyong tahanan,
Wag mangamba; ang luha'y punasan,
Pagkat ang pamilyang iniwan ay mapapalitan
ng mga taong kay Kristo'y may kapatiran.

Aming papawiin ang inyong lumbay,
Pagkat iyon kaibigan ang aming pakay,
Sa Canlubang bukas ang ating buhay,
Sabay-sabay tayong maglalakbay.

Ngayon kayo ay naririto,
Sa punlaang inyong ginusto,
Ang pananahan niyo rito sana ay lubos,
Oras dito ay walang paltos,
Sa mga gawaing makaDiyos.

Sa inyong pagdating ito ang aming pagbati,
Pagkat isang taon na naman ang napawi,
At bagong taon ay ating bubunuin,
Sa buhay na ibig nating tahakin,
Kasama si Maria na ating ina,
At si Don Bosco na ating ama.

No comments: